ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะยูง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
19
26
45
3
ป.1
13
3
16
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
51
33
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
59
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...