ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
20
22
42
2
อบ.3
11
25
36
2
รวม อบ.
36
52
88
5
ป.1
42
32
74
2
ป.2
30
43
73
3
ป.3
32
46
78
3
ป.4
28
28
56
2
ป.5
46
42
88
3
ป.6
33
33
66
2
รวมประถม
211
224
435
15
ม.1
22
18
40
1
ม.2
22
14
36
1
ม.3
17
14
31
1
รวมมัธยมต้น
61
46
107
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
308
322
630
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...