ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
11
14
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
6
12
18
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
12
5
17
1
รวมประถม
57
59
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
75
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...