ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นตาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
5
15
20
1
รวม อบ.
20
32
52
3
ป.1
10
14
24
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
20
10
30
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
85
76
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
108
213
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...