ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
27
21
48
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
13
3
16
1
ป.5
14
4
18
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
56
41
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
62
145
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...