ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
19
21
40
3
ป.1
14
10
24
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
62
51
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
72
153
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...