ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแยะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
11
18
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
26
32
58
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
21
19
40
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
73
77
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
109
208
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...