ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
15
4
19
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
31
12
43
3
ป.1
13
12
25
1
ป.2
18
13
31
1
ป.3
7
15
22
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
62
71
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
83
176
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...