ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
23
27
50
3
ป.1
14
17
31
1
ป.2
10
15
25
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
23
12
35
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
84
80
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
107
214
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...