ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
9
18
27
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
25
34
59
3
ป.1
20
11
31
1
ป.2
17
9
26
1
ป.3
16
16
32
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
86
67
153
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
101
212
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...