ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
27
27
54
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
16
7
23
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
79
60
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
87
193
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...