ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
7
18
1
อบ.2
12
18
30
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
31
37
68
3
ป.1
16
21
37
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
5
16
21
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
69
81
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
118
218
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...