ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเกะบากง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
16
25
1
อบ.2
12
17
29
1
อบ.3
23
13
36
2
รวม อบ.
44
46
90
4
ป.1
19
23
42
2
ป.2
26
29
55
2
ป.3
28
14
42
2
ป.4
33
25
58
2
ป.5
24
30
54
2
ป.6
25
29
54
2
รวมประถม
155
150
305
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
199
196
395
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...