ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
9
20
1
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
15
9
24
1
รวม อบ.
36
27
63
3
ป.1
14
10
24
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
18
18
36
2
ป.4
16
5
21
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
82
65
147
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
92
210
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...