ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกูยิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
16
17
33
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
40
46
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
63
119
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...