ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยี่งอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
10
16
1
อบ.2
18
13
31
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
39
39
78
3
ป.1
29
21
50
2
ป.2
30
33
63
2
ป.3
31
30
61
2
ป.4
33
22
55
2
ป.5
29
34
63
2
ป.6
35
21
56
2
รวมประถม
187
161
348
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
226
200
426
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...