ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกูเล็ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
7
17
1
อบ.2
7
13
20
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
27
29
56
3
ป.1
14
12
26
1
ป.2
21
10
31
1
ป.3
20
13
33
1
ป.4
16
17
33
1
ป.5
13
18
31
1
ป.6
6
19
25
1
รวมประถม
90
89
179
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
118
235
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...