ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
26
16
42
3
ป.1
11
5
16
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
17
7
24
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
66
48
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
64
156
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...