ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาบุ๊ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
20
34
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
11
2
13
1
รวมประถม
53
39
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
59
126
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...