ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาเด็ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
4
12
16
1
รวม อบ.
17
25
42
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
22
14
36
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
15
20
35
1
ป.6
14
21
35
1
รวมประถม
86
86
172
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
111
214
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...