ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งคา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
14
22
36
3
ป.1
10
5
15
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
49
38
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
60
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...