ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะรือโบตก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
11
24
1
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
40
37
77
3
ป.1
13
9
22
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
17
16
33
2
ป.4
32
20
52
2
ป.5
26
27
53
2
ป.6
27
23
50
2
รวมประถม
123
107
230
10
ม.1
14
6
20
1
ม.2
19
9
28
1
ม.3
16
6
22
1
รวมมัธยมต้น
49
21
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
212
165
377
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...