ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
9
18
27
1
รวมประถม
51
71
122
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
19
13
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
100
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...