ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนิบง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
13
25
1
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
32
25
57
3
ป.1
23
17
40
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
68
65
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
90
190
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...