ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
16
26
42
3
ป.1
8
12
20
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
54
53
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
79
149
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...