ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
7
19
1
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
13
15
28
1
รวม อบ.
32
33
65
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
53
57
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
90
175
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...