ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทํานบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
25
20
45
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
57
59
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
79
161
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...