ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
11
13
24
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
58
54
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
67
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...