ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
15
10
25
2
รวม อบ.
28
24
52
3
ป.1
24
18
42
1
ป.2
17
16
33
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
18
12
30
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
26
14
40
1
รวมประถม
108
81
189
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
105
241
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...