ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
22
18
40
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
45
53
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
71
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...