ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
14
25
1
อบ.2
20
22
42
2
อบ.3
19
15
34
2
รวม อบ.
50
51
101
5
ป.1
21
15
36
1
ป.2
20
13
33
1
ป.3
24
15
39
1
ป.4
14
22
36
1
ป.5
17
20
37
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
114
98
212
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
149
313
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...