ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
29
21
50
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
8
17
25
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
54
41
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
62
145
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...