ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาลิซา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
24
22
46
2
อบ.2
34
31
65
2
อบ.3
30
38
68
2
รวม อบ.
88
91
179
6
ป.1
40
27
67
2
ป.2
35
41
76
2
ป.3
29
42
71
2
ป.4
52
32
84
2
ป.5
34
41
75
2
ป.6
36
30
66
2
รวมประถม
226
213
439
12
ม.1
32
26
58
2
ม.2
25
27
52
2
ม.3
19
17
36
1
รวมมัธยมต้น
76
70
146
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
390
374
764
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...