ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
20
28
48
2
อบ.2
28
32
60
2
อบ.3
16
31
47
2
รวม อบ.
64
91
155
6
ป.1
27
20
47
2
ป.2
38
19
57
2
ป.3
23
32
55
2
ป.4
26
24
50
2
ป.5
22
24
46
2
ป.6
27
33
60
2
รวมประถม
163
152
315
12
ม.1
24
29
53
2
ม.2
22
33
55
2
ม.3
17
15
32
1
รวมมัธยมต้น
63
77
140
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
290
320
610
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...