ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฮูลู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
37
34
71
3
ป.1
15
9
24
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
72
72
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
106
215
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...