ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาเด็ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
15
30
1
อบ.2
19
23
42
2
อบ.3
21
14
35
1
รวม อบ.
55
52
107
4
ป.1
28
18
46
2
ป.2
20
16
36
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
15
19
34
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
16
20
36
1
รวมประถม
111
98
209
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
150
316
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...