ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลระแงะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
31
42
73
3
อบ.2
36
29
65
2
อบ.3
32
32
64
2
รวม อบ.
99
103
202
7
ป.1
44
35
79
2
ป.2
41
35
76
2
ป.3
40
34
74
2
ป.4
29
25
54
2
ป.5
37
24
61
2
ป.6
34
36
70
2
รวมประถม
225
189
414
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
324
292
616
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...