ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาพระ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
30
22
52
3
ป.1
11
4
15
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
53
45
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
67
150
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...