ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแกแม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
19
23
42
3
ป.1
11
5
16
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
40
38
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
61
120
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...