ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดร่อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
35
35
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
42
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...