ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
15
27
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
28
31
59
3
ป.1
13
11
24
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
87
79
166
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
110
225
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...