ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
22
14
36
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
42
51
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
65
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...