ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโละ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
15
20
1
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
26
32
58
3
ป.1
16
16
32
1
ป.2
16
18
34
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
4
14
18
1
รวมประถม
65
83
148
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
115
206
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...