ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
4
4
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
3
10
13
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
38
36
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
46
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...