ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
43
43
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
57
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...