ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
23
35
2
อบ.2
18
20
38
2
อบ.3
29
21
50
2
รวม อบ.
59
64
123
6
ป.1
41
23
64
3
ป.2
28
19
47
2
ป.3
29
25
54
2
ป.4
20
23
43
2
ป.5
25
24
49
2
ป.6
27
24
51
3
รวมประถม
170
138
308
14
ม.1
24
12
36
2
ม.2
9
21
30
2
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
43
41
84
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
272
243
515
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...