ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบองอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
14
16
30
1
รวม อบ.
25
26
51
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
20
10
30
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
93
74
167
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
100
218
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...