ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
3
10
13
1
รวม อบ.
22
18
40
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
50
38
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
56
128
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...