ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาเมาะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
30
21
51
2
อบ.2
25
28
53
2
อบ.3
21
26
47
2
รวม อบ.
76
75
151
6
ป.1
31
44
75
2
ป.2
32
26
58
2
ป.3
34
36
70
2
ป.4
26
28
54
2
ป.5
34
25
59
2
ป.6
38
28
66
2
รวมประถม
195
187
382
12
ม.1
29
21
50
2
ม.2
22
34
56
2
ม.3
15
29
44
1
รวมมัธยมต้น
66
84
150
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
337
346
683
23
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...