ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาไม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
12
14
26
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
70
55
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
76
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...